• 26 KWI 07

    49/2007

    W sprawie zasad i trybu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz zwalniania z opłat za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2007/2008

    Pobierz dokument