• 06 LIP 18

  48/2018

  ZARZĄDZENIE NR 48/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 6 lipca 2018 r.

  w sprawie utworzenia na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług

  studiów podyplomowych pn. Rekrutacja i rozwój pracowników

  Pobierz dokument