• 06 LIP 18

  47/2018

  ZARZĄDZENIE NR 47/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 6 lipca 2018 r.

  w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji

  studiów podyplomowych pn. Prawo pracy

  Pobierz dokument