• 26 LIP 15

    47/2015

    w sprawie określenia w roku akad. 2015/2016 organizacji IV semestru studiów stacjonarnych pierwszego stopnia prowadzonych na Wydziale Matematyczno-Fizycznym w ramach projektu „Absolwenci fizyki i matematyki potrzebni gospodarce”
    z dnia 31 lipca 2015 r.

    Pobierz dokument