• 28 MAR 19

  46/2019

  UCHWAŁA NR 46/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 marca 2019 r.

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zawarcia przez rektora umowy o współpracy z podmiotem zagranicznym.

  Pobierz dokument