• 03 LIP 18

  45/2018

  ZARZĄDZENIE NR 45/2018
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 25 czerwca 2018 r.

  w sprawie systemu motywacyjnego w Uniwersytecie Szczecińskim

  Pobierz dokument