• 26 LIP 15

    45/2015

    w sprawie utworzenia na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowie studiów podyplomowych pn. Wychowanie fizyczne na I i II etapie edukacyjnym dla nauczycieli
    z dnia 31 lipca 2015 r.

    Pobierz dokument