• 27 KWI 20

  44/2020

  ZARZĄDZENIE NR 44/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 kwietnia 2020 r.

  w sprawie ustalenia szczegółowych wymagań technicznych
  prowadzenia posiedzeń rad naukowych, komisji doktorskich i habilitacyjnych, w tym przeprowadzania obrony rozprawy doktorskiej i kolokwium habilitacyjnego, odbywanych w sprawach związanych z postępowaniami w sprawie nadania stopni naukowych w trybie wykorzystującym technologie informatyczne, a także niektórych wymagań dotyczących sposobu dokumentowania tych postępowań

  Pobierz dokument