• 28 MAR 19

  43/2019

  UCHWAŁA NR 43/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 marca 2019 r.

  w sprawie zmian składu komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, komisji dyscyplinarną dla studentów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną dla studentów powołanych na kadencję 2016-2020

  Pobierz dokument