• 28 STY 10

    4/2010

    Zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji senackich na kadencję 2008-2012 oraz w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych na kadencję 2008-2012.

    Pobierz dokument