• 28 MAR 19

  42/2019

  UCHWAŁA NR 42/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 marca 2019 r.

  w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członków pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument