• 28 MAR 19

  41/2019

  UCHWAŁA NR 41/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 marca 2019 r.

  w sprawie wyboru dr Barbary Bartkowiak na przewodniczącą pierwszej Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego

  Pobierz dokument