• 28 MAR 19

  40/2019

  UCHWAŁA NR 40/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 marca 2019 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim
  dr hab. Katarzyny Kuhlmann

  Pobierz dokument