• 22 STY 18

    4/2018

    ZARZĄDZENIE NR 4/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZCECIŃSKIEGO
    z dnia 12 stycznia 2018 r.

    w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

    Pobierz dokument