• 28 MAR 19

  39/2019

  UCHWAŁA NR 39/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 marca 2019 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim dr hab. Klaudii Koczur-Lejk

  Pobierz dokument