• 28 MAR 19

  38/2019

  UCHWAŁA NR 38/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 marca 2019 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim
  dr hab. Pierre Frederica Webera

  Pobierz dokument