• 28 MAR 19

  37/2019

  UCHWAŁA NR 37/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 marca 2019 r.

  w sprawie zaopiniowania wniosku o zatrudnienie w Uniwersytecie Szczecińskim

  dr hab. Beaty Bieszk-Stolorz

   

  Pobierz dokument