• 19 MAR 20

  36/2020

  ZARZĄDZENIE NR 36/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 19 marca 2020 r.

   

  w sprawie ustalenia wysokości kwoty zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku kalendarzowym 2020.

  Pobierz dokument