• 17 MAR 20

  35/2020

  ZARZĄDZENIE NR 35/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 17 marca 2020 r.

  w sprawie trybu składania wniosków o wszczęcie procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2

  Pobierz dokument