• 23 KWI 09

    34/2009

    W sprawie zasad organizowania, finansowania i rozliczania odpłatnych form kształcenia oraz zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich.

    Pobierz dokument