• 16 MAR 20

  34/2020

  ZARZĄDZENIE NR 34/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 16 marca 2020 roku

  w sprawie sposobu realizacji treści programowych oraz potwierdzania efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych on-line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Pobierz dokument