• 23 KWI 20

  34/2020

  UCHWAŁA NR 34/2020

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 23 kwietnia 2020 r.

  w sprawie określenia sposobu ustalania zasad prowadzenia
  postępowań w sprawie awansów naukowych z wykorzystaniem technologii informatycznych

   

   

  Pobierz dokument