• 04 CZE 18

  34/2018

  ZARZĄDZENIE NR 34/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 4 czerwca 2018 r.

  w sprawie wykazu wymaganych dokumentów od kandydatów na studia podczas postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2018/2019

   

  Pobierz dokument