• 15 CZE 07

    33/2007

    W sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka polskiego pozwalający na podjęcie studiów w języku polskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzenia przygotowania oraz stopnia znajomości języka polskiego przez Uczelnię.

    Pobierz dokument