• 23 KWI 20

  33/2020

  UCHWAŁA NR 33/2020

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 23 kwietnia 2020 r.

  w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku
  animacja kultury

   

  Pobierz dokument