• 28 LUT 19

  33/2019

  UCHWAŁA NR 33/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 lutego 2019 r.

  w sprawie zgłoszenia kandydatury ks. prof. dr hab. Krzysztofa Góździa
  na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Pobierz dokument