• 13 MAR 20

  32/2020

  ZARZĄDZENIE NR 32/2020

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 13 marca 2020 roku

  w sprawie zwolnienia z opłat za miejsca w akademikach Uniwersytetu Szczecińskiego
  w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych dla studentów, którzy opuścili dom studencki

  Pobierz dokument