• 23 KWI 20

  32/2020

  UCHWAŁA NR 32/2020

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 23 kwietnia 2020 r.

  w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku
  socjotechnika i oddziaływanie społeczne

   

  Pobierz dokument