• 30 MAJA 18

  31/2018

  ZARZĄDZENIE NR 31/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 30 maja 2018 r.

  w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającej stopień znajomości języka angielskiego w Uniwersytecie Szczecińskim pozwalający na podjęcie studiów w języku angielskim przez cudzoziemców oraz trybu potwierdzania przygotowania  oraz stopnia znajomości języka angielskiego

  Pobierz dokument