• 31 STY 19

  3/2019

  UCHWAŁA NR 3/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 31 stycznia 2019 r.

  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Senatu
  w grupie przedstawicieli studentów

  Pobierz dokument