• 22 STY 18

    3/2018

    ZARZĄDZENIE NR 3/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO  z dnia 8 stycznia 2018 r.

    zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

    Pobierz dokument