• 25 LIP 15

    3/2015

    w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na studia na semestr letni roku akademickiego 2014/2015, na kierunki Ekonomia (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług) oraz Biologia i Biologiczne podstawy kryminalistyki (Wydział Biologii)
    z dnia 19 stycznia 2015 r.

    Pobierz dokument