• 23 KWI 20

  29/2020

  UCHWAŁA NR 29/2020

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 23 kwietnia 2020 r.

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego

  prof. dra hab. Andrzeja Skrendo

  Pobierz dokument