• 23 MAJA 18

  29/2018

  ZARZĄDZENIE NR 29/2018

  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 23 maja 2018 r.

  zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w życie zasad i trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło

  Pobierz dokument