• 23 KWI 20

  28/2020

  UCHWAŁA NR 28/2020

  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 23 kwietnia 2020 r.

  w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydata na rektora Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dra hab. Waldemara Gosa

  Pobierz dokument