• 28 LUT 19

  26/2019

  UCHWAŁA NR 26/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 lutego 2019 r.

  w sprawie zgłoszenia kandydatury dr hab. Barbary Rodziewicz, prof. US
  na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Pobierz dokument