• 27 LUT 20

  25/2020

  ZARZĄDZENIE NR 25/2020
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 lutego 2020 r.

  w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim w formie stacjonarnej na kierunku diagnostyka sportowa

   

  Pobierz dokument