• 28 LUT 08

    24/2008

    W sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich oraz zasad obliczania godzin dydaktycznych.

    Pobierz dokument