• 27 LUT 20

  24/2020

  ZARZĄDZENIE NR 24/2020
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 27 lutego 2020 r.

  w sprawie utworzenia studiów podyplomowych Pedagogika Resocjalizacyjna i Profilaktyka Uzależnień

  Pobierz dokument