• 28 LUT 19

  23/2019

  UCHWAŁA NR 23/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 lutego 2019 r.

  w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Rościsława Żerelika
  na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Pobierz dokument