• 28 STY 10

    2/2010

    W sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Szczecińskiego w zakresie planów studiów i programów nauczania oraz planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.

    Pobierz dokument