• 24 LUT 20

  22/2020

  ZARZĄDZENIE NR 22/2020
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 24 lutego 2020 r.

  w sprawie zasad tworzenia i funkcjonowania wyodrębnionych centrów badawczych

  Pobierz dokument