• 28 LUT 19

  21/2019

  UCHWAŁA NR 21/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 lutego 2019 r.

  w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Cezarego Kuklo
  na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Pobierz dokument