• 23 GRU 19

  206/2019

  ZARZĄDZENIE NR 206/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 23 grudnia 2019 r.

  w sprawie ustalenia dla niektórych dyscyplin odmiennej minimalnej wartości punktowej udziału jednostkowego w co najmniej jednej publikacji

  Pobierz dokument