• 20 GRU 19

  205/2019

  ZARZĄDZENIE NR 205/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 20 grudnia 2019 r.

  w sprawie informacji o identyfikatorze ORCID

  (załącznik znajduje się w dokumencie)

  Pobierz dokument