• 19 GRU 19

  203/2019

  ZARZĄDZENIE NR 203/2019
  REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

  z dnia 19 grudnia 2019 r.

  w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w zarządzeniu nr 201/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania w Uniwersytecie Szczecińskim

  1. Zarządzenie nr 203.2019 zał. regulamin wynagradzania
  Pobierz dokument