• 07 MAJA 07

    20/2007

    Zmieniające zarządzenie nr 3412001 w sprawie wprowadzenia w życie zasad trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia i umów o dzieło.

    Pobierz dokument