• 28 LUT 19

  20/2019

  UCHWAŁA NR 20/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 28 lutego 2019 r.

  w sprawie zgłoszenia kandydatury prof. dr hab. Joanny Odrowąż – Sypniewskiej
  na członka Rady Doskonałości Naukowej

  Pobierz dokument