• 31 STY 19

  2/2019

  UCHWAŁA NR 2/2019
  SENATU UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
  z dnia 31 stycznia 2019 r.

  w sprawie stwierdzenia ważność wyborów członka Senatu

  Pobierz dokument