• 22 STY 18

    2/2018

    ZARZĄDZENIE NR 2/2018 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
    z dnia 8 stycznia 2018 r.

    zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej oraz powołania Odwoławczej Uczelnianej Komisji ds. Pomocy Materialnej w roku akademickim 2017/2018

    Pobierz dokument